duminică , 25 octombrie 2020
Home / Actualitate / Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi

Se rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară de îndată

              Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 39, alin. 2, 4 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

           Având în vedere:

– efectuarea urgentă a plăţilor în cadrul proiectului cu finanţare din FEN ,,COLECTIVE” EDUCATION cod ORBG – 188 (E – ms 16.5.2.003) de către Colegiul Economic, Colegiul Naţional Barbu Ştirbei şi Colegiul Tehnic Ştefan Bănulescu;

  ​​DISPUNE:

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, marţi, 25.09.2018, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 16/2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2017 în exerciţiul bugetar 2018.
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2018.

 

Primar,

            Drăgulin Daniel Ştefan

 

Nr. 1477                                                                            Vizat pentru legalitate,

Emisă la Călăraşi                                                              Secretarul municipiului,

Astăzi, 24.09.2018                                                             Cs. jr. Sârbu Mărgărit                                     

 

About admin

Check Also

APIA demarează Campania de plăți în avans pentru anul 2020

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, astăzi 16 octombrie 2020, începând …