Home / Actualitate / 13 PROIECTE – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

13 PROIECTE – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Călăraşi,

În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

 Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, miercuri, 25.09.2019, ora 16.00, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului –teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în  Călărași, str. Actor Ştefan Bănicã, nr. 29, lot 13D, în suprafață de 246 mp, identificat  cu numar cadastral 24299 și carte funciară nr. 24299 a municipiului Călărași  către domnul Dumitru Ion.
 2. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a unui imobil teren în suprafaţă de 100 mp din acte și 27 mp din măsurători, teren neconstruibil, situat în intravilanul municipiului Călărași, str. București 338  aparținând domeniului privat al municipiului Călărași conform cărții funciare nr. 30699.
 3. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a unui imobil teren în suprafaţă de 240 mp situat în intravilanul municipiului Călărași, str. Victoriei nr. 1 A aparținând domeniului privat al municipiului Călărași conform cărții funciare nr. 31407, cu destinaţia construire locuinţă.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz si servitute de către C. Enel Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren în suprafață de 40 mp, situat pe domeniul privat al municipiului Călăraşi, B-dul Corneliu Coposu pentru amplasarea unui post de transformare a energiei electrice, proiectat în lucrarea ,,Extindere reţea electrică de interes public zona Cartier Tineri Călăraşi – ANL, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul ,,CASA,, imobil situat în municipiul Călărași, b-dul Gării, nr. 35, județul Călărași, înscris în Lista Monumentelor Istorice-Cod LMI: CL-II-m-B-14636.
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 30/28.02.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Sistem integrat pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul municipiului Călărași”.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții – ,,Documentație tehnică str. M. Kogălniceanu și b-dul.1 Mai, municipiul Călărași, judetul Călărași”.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ CLĂDIRI ȘI INCINTA FOSTA MOARĂ ÎN ANSAMBLUL REZIDENȚIAL, COMERȚ ȘI SERVICII, ORGANIZARE DRUMURI ÎN INCINTĂ“ situat în municipiul Călărași, str. București, nr. 315.
 9. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 185/31.10.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru concesionarea bunurilor/terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Călărași.
 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi în municipiul Călărași.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de atribuire în gestiune delegată pentru executarea serviciului de transport public de persoane în regim de taxi, a autorizațiilor taxi, a criteriilor şi punctajelor pentru departajare și a anunțului pentru desfăşurarea procedurii de atribuire a autorizațiilor de transport persoane în regim de taxi.
 12. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea numărului și cuantumul burselor de ajutor social, burselor de studiu și burselor de merit pentru elevii din învătțământul preuniversitar de la cursurile cu frecvență din municipiul Călărași în perioada ianuarie-decembrie 2019.
 13. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.10.2019 – 31.12.2019.
 14. Diverse.

Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Valentin BARBU, candidatul PNL la președinția CJ Călărași: “Oamenii ne primesc cu bucurie, ne arată încredere și sprijin!”

Județul Călărași, locul pe care îl numim “acasă”, are nevoie de oameni care îl iubesc …

Anunturi


Canalul Divers Media

Comentarii recente

  Arhive