Home / Actualitate / 19 – PROIECTE – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020

19 – PROIECTE – DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 5371/20.03.2020;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

         Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 26 Martie 2020, ora 1200, în sala de spectacole ”Barbu Știrbei” a Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, cu următorul proiect al ordinei de zi:

1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Rădulescu Gabriel, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 3526/25.02.2020, referatul constatator al Secretarului General al Judetului, nr. 3525/25.02.2020, raportul Direcției Juridice, nr. 3527/25.02.2020 și avizat de Comisia Juridică;

2.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Șestacovschi Silviana, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4629/11.03.2020, raportul Direcției Juridice, nr. 4630/11.03.2020 și avizat de Comisia de validare;

3.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4637/11.03.2020, raportul Direcției Juridice, nr. 4638/11.03.2020 și avizat de Comisia Juridică;

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 76/2016 privind constituirea Comisiei de validare din cadrul Consiliului Județean Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4642/11.03.2020, raportul Direcției Juridice, nr. 4643/11.03.2020 și avizat de Comisia Juridică;

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 36/2017 privind desemnarea reprezentanților Județului Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, în vederea participării la activitățile Conferinței Regiunilor Periferice Maritime ale Europei, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4688/11.03.2020, raportul Direcției Juridice, nr. 4689/11.03.2020 și avizat de Comisia Juridică;

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 35/2017 privind desemnarea reprezentanților Județului Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, în vederea participării la activitățile Comisiilor și Grupurilor de lucru din cadrul Adunării Regiunilor Europene, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4693/11.03.2020, raportul Direcției Juridice, nr. 4694/11.03.2020 și avizat de Comisia Juridică;

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 63/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică și stabilirea indemnizației acestora, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 5272/18.03.2020, raportul Direcției Juridice, nr. 5273/18.03.2020 și avizat de Comisia Juridică;

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Județean Călărași, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călărași ”General de brigadă BARBU PÂRÂIANU”, Inspectoratul de Poliție Județean Călărași şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BARBU ŞTIRBEI” al Judeţului Călăraşi, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 5246/18.03.2020, raportul Direcției Economice, nr. 5247/18.03.2020 și avizat de Comisia Buget-Finanțe;

9.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 5322/19.03.2020, raportul Direcției Economice, nr. 5323/19.03.2020 și avizat de Comisia Buget-Finanțe;

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Monitorizare a Planului de menținere a calității aerului în județul Călărași 2019 – 2023, pe anul 2019, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4610/10.03.2020, raportul DDRRE, nr. 4611/10.03.2020 și avizat de Comisia Buget-Finanțe;

11.Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMULUI JUDEȚEAN-DJ211D TRONSON DN21 (ȘTEFAN VODĂ) – LIBERTATEA – DN3B (DICHISENI) KM 13+500 – KM 41+500, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” – în urma finalizării procedurilor de achiziție.”, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 5266/18.03.2020, raportul Direcției Tehnice, nr. 5267/18.03.2020 și avizat de Comisia Buget-Finanțe;

12.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unor capacități energetice de distribuţie a energiei electrice, aferente investiţiei ”Racordare la rețeaua electrică Bloc locuinţe ANL pentru specialişti, str. Prel. Independentei, nr. 5A în localitatea Călărași, județul Călărași”, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 5299/19.03.2020, raportul Direcției Tehnică, nr. 5300/19.03.2020 și avizat de Comisia Buget-Finanțe;

13.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 112/2017 privind transmiterea unor bunuri, aflate în domeniul public și privat al Județului Călărași, din administrarea Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași în administrarea Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2399/06.02.2020, raportul Direcției Economice, nr. 2400/06.02.2020 și avizat de Comisia Buget-Finanțe;

14.Proiect de hotărâre pentru modificarea Contractului – cadru de concesiune nr. 2837/62 din 06.03.2014, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2505/07.02.2020, raportul Direcției Economice, nr. 2506/07.02.2020 și avizat de Comisia Buget-Finanțe;

15.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 102/2015 privind transmiterea imobilului reprezentând Centrul de Afaceri Călărași din administrarea Centrului Cultural Județean Călărași în folosința gratuită a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Granița România – Bulgaria, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2189/04.02.2020, raportul Direcției Economice, nr. 2190/04.02.2020 și avizat de Comisia Buget-Finanțe;

16.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 32/2011 privind darea în folosință gratuită a unei părți de imobil Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România – Bulgaria, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 2295/05.02.2020, raportul Direcției Economice, nr. 2296/05.02.2020 și avizat de Comisia Buget-Finanțe;

17.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului de Asistență Medico-Socială Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 5291/19.03.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 5292/19.03.2020 și avizat de Comisia Buget-Finanțe;

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 96/2013 privind constituirea Echipei intersectoriale locale pentru prevenirea și combaterea exploatării copilului prin muncă, a traficului de copii și a violenței asupra copiilor români migranți, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 3192/19.02.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 3193/19.02.2020 și avizat de Comisia Învățământ;

19.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr. POMPEI SAMARIAN” Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4943/16.03.2020, raportul Comp. Sănătate, nr. 4944/16.03.2020 și avizat de Comisia Juridică;

20.Diverse       

PREŞEDINTE,                                                                 

ec. Vasile ILIUȚĂ

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Ziua Eroilor comemorată în Municipiul Călărași

Joi, 13 iunie 2024, în ziua prăznuirii Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos, la Cimitirul Central …

Sport

Anunturi


Canalul Divers Media

Comentarii recente

    Arhive