Home / Actualitate / 28 de proiecte – Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară

28 de proiecte – Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, miercuri, 29 martie 2023, ora 16:30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi și prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/SMS, cu următoarea ordine de zi:

???? Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi.

???? Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei locuinţelor A.N.L. situate în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.

???? Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 115/02.08.2017 privind stabilirea tarifului la biletele de călătorie și a abonamentului lunar pentru transportul public local de călători în municipiul Călărași, stabilirea prețului legitimațiilor și a gratuităților pentru pensionari și categorii de persoane pentru care se asigură protecția socială în conformitate cu prevederile legale.

???? Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente serviciului de salubrizare prestat în baza Contractului de delegare a gestiunii unei părţi a serviciului public de salubrizare a municipiului Călăraşi nr. 50742/23.12.2020 pentru activităţile curăţenie căi publice – măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice şi deszăpezire – curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei şi îngheţ.

???? Proiect de hotărâre privind aprobarea predării de către Municipiul Călăraşi şi a primirii spre administrare de către S.C. ECOAQUA S.A. a bunurilor rezultate din investiţiile efectuate din bugetul local Călăraşi, în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciilor de apă şi canalizare nr. 2476/29.10.2007 pentru Lucrări de reabilitare şi extindere reţea alimentare cu apă Municipiul Călăraşi cu o lungime de reţea de 7353 ml, cu o valoare de 2.890.875,60 lei cu T.V.A. şi Lucrări de reabilitare şi extindere reţea de canalizare menajeră şi pluvială în municipiul Călăraşi cu o lungime de reţea de 9.135,48 ml, cu o valoare cu T.V.A. de 5.924.476,95 lei.

???? Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 din H.C.L. nr. 96/30.06.2021 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui număr de loturi din municipiul Călărași cu destinația de construire locuințe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003.

???? Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 din H.C.L. nr. 74/24.02.2022 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui număr de loturi din municipiul Călărași cu destinația de construire locuințe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003.

???? Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călăraşi în domeniul public al municipiului Călăraşi, a imobilului situat în municipiul Călăraşi, strada Dobrogei, nr. 2, judeţul Călăraşi (Stadion Navrom), cu nr. cadastral 21538 şi carte funciară 21538.

???? Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Călăraşi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Călăraşi în domeniul public al judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi a imobilului situat în municipiul Călăraşi, strada Dobrogei, nr. 2, judeţul Călăraşi (Stadion Navrom), cu nr. cadastral 21538 şi carte funciară 21538.

???? Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călăraşi în domeniul public al municipiului Călăraşi a unor imobile – terenuri situate în municipiul Călăraşi.

???? Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15/27.01.2022 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Călăraşi a unui imobil – teren situat în municipiul Călăraşi.

???? Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 287/29.11.2022 privind darea în administrare către Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ Călărași, a unor imobile aflate în domeniul public al municipiului Călărași, județul Călărași.

???? Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui teren proprietatea publică a municipiului Călăraşi din administrarea Consiliului Local al municipiului Călăraşi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi.

???? Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Preot Pârlea Alexandru, nr. 11, în suprafaţă de 400 mp, carte funciară nr. 23421, în favoarea domnului Stroe Virgil.

???? Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Preot Ionescu Alexandru, nr. 11, în suprafaţă de 400 mp, carte funciară nr. 23431, în favoarea domnului Vodă Denis Adin.

???? Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Preot Ionescu Alexandru, nr. 13, în suprafaţă de 400 mp, carte funciară nr. 23432, în favoarea doamnei Raiu Anişoara Iuliana.

???? Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2023.

???? Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Mucenic Dasie.

???? Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Ierarh Nicolae – Măgureni.

???? Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfânţii Apostoli Petru şi Pavel.

???? Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Nifon.

???? Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Nicolae Catedrală.

???? Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena – Volna.

???? Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Ioan Botezătorul.

???? Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul.

???? Proiect de hotărâre privind indexarea, la nivelul municipiului Călăraşi, a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a limitelor minime şi maxime ale amenzilor aplicate de organul fiscal, în cazul persoanelor fizice şi juridice, pentru anul fiscal 2024, cu rata inflaţiei de 13,8%.

???? Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui teren proprietatea publică a municipiului Călăraşi din administrarea Consiliului Local al municipiului Călăraşi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi – Plaja Tineretului.

???? Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii în trei loturi a imobilului teren având numărul cadastral 32641, cu suprafața de 1251 mp, situat în strada Aleea Dumbrava Minunată, nr. 101B, municipiul Călărași.

???? Diverse.

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

PROIECTUL NAȚIONAL ”GRĂDINA DE RELAXARE, LINIȘTE ȘI ÎNVĂȚARE”

Astăzi, 20 iunie 2024, s-a desfășurat Concursul „Cel mai mare traseu de artă tranzientă integrată”, activitate …

Eroare RSS: WP HTTP Error: Nu a fost furnizat un URL valid.

Sport

Anunturi

Buletin de presa I.P.J. Calarasi


Find us on Facebook

Canalul Divers Media

Comentarii recente

Arhive