miercuri , 29 noiembrie 2023
Home / Actualitate / ADR Sud Muntenia, partener în proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”

ADR Sud Muntenia, partener în proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”

ADR Sud Muntenia a obținut finanțare nerambursabilă pentru un nou proiect european! Începând cu luna ianuarie 2018, Agenția, în calitate de partener, împreună cu Asociația „Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România”, în calitate de lider, au demarat implementarea proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”.

Obiectivul general al acestui proiect, ce are o perioadă de implementare de 36 de luni, este reprezentat de creșterea ocupării în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, prin dezvoltarea culturii antreprenoriale a persoanelor fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă etc.) și susținerea înființării, dezvoltării și menținerii pe piață a întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Prin proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia” se urmărește susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial la nivelul regiunii noastre, prin îmbunătățirea competențelor antreprenoriale pentru un număr de minimum 336 de persoane care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în zona urbană și care vor beneficia de formare antreprenorială.

Toți membrii grupului țintă vor beneficia de formare antreprenorială, îmbunătățindu-și astfel competențele antreprenoriale și devenind capabili să întocmească planuri de afaceri, respectiv: să stabilească obiective specifice ale afacerii proprii cât mai realiste, pe termen scurt, mediu și lung și căi de atingere a acestor obiective; să cuantifice necesarul de resurse și să realizeze alocarea lor eficientă; să determine fezabilitatea ideii de afacere; să încadreze în timpul necesar derulării etapelor afacerii, în funcție de resurse și de mediul extern și să delimiteze ariile de acțiune; să identifice posibilele riscuri pentru afacere; să stabilească strategiile optime pentru dezvoltarea afacerii.

Membrii grupului țintă își vor îmbunătăți capacitatea de a recunoaște și exploata oportunitățile de dezvoltare a unor afaceri, iar adaptabilitatea forței de muncă se va îmbunătăți la nivelul regiunii de dezvoltare vizate prin proiect. Minimum 300 de persoane vor dobândi certificare ANC, în urma participării la stagiile de curs.

Totodată, absolvenții vor elabora planuri de afaceri, care vor intra într-un proces de selecție pentru a fi finanțate în cadrul proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, prin Programul Operațional Capital Uman.

Bugetul total al proiectului este de 2.502.004,34 euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia este de 631.172,13 euro.

 

Mai multe detalii despre proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia” puteți afla contactând Serviciul Dezvoltare al ADR Sud Muntenia: tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167, e-mail: programe@adrmuntenia.ro – persoană de contact: Otilia RADU, expert Serviciul Dezvoltare.

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

PNL nu susține impozitarea progresivă a pensiilor private

Partidul Național Liberal este un promotor al sistemului de pensii private și nu va sprijini …