Home / Actualitate / ANUNȚ Serviciul Public Piețe Oboare (SPPO) Călărași

ANUNȚ Serviciul Public Piețe Oboare (SPPO) Călărași

Serviciul Public Piețe Oboare (SPPO) cu sediul în localitatea Călărași, str. Prelungirea București, bloc Agroalimentar Big, jud. Călărași, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a urmatoarelor  posturi contractuale   vacante :

  • 1 post – Muncitor calificat I;
  • 1 post – Muncitor necalificat.

Condițiile generale de participare la concurs :candidatul trebuie să îndeplinească  condițiile  prevăzute la art.3 din H.G.nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile specifice de  participare  la concurs sunt:

  • Muncitor calificat I:

–  studii :   -studii liceale,respectiv studii medii liceale  finalizate  cu diploma de bacalaureat;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minim 2 ani.

  • Muncitor necalificat:absolvent minim 8 clase finalizate sau diplomă /adeverintă de absolvire, nu necesită vechime.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului Public Piețe Oboare Călărași conform calendarului următor:

25 februarie  2022 –data limită pentru depunerea dosarelor;

15 martie 2022- ora 11.00- proba scrisă ;

17 martie 2022- ora 11.00 -proba interviu.

Dosarul de concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la H.G. nr.286/2011, art.6 alin(1) și se depune  în termen de 10 zile lucrătoare  de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea a III-a, la sediul Serviciului Public Piețe Oboare Călărași.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la secretariatul Serviciului Public Piețe Oboare Călărași. Relații suplimentare se obțin la sediul Serviciului Public Piețe Oboare, din str. Prelungirea București, bloc Agroalimentar Big persoană de contact –Copăceanu Radiana,telefon 0242/333040, e-mail radiana.sppo@yahoo.com.

 

Director,

Ing. Manea Vasile

Intocmit,

Insp.Spec.IA Copăceanu Radiana

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Concursul Național de Dresaj și Sărituri peste obstacole ”Cupa calului de sport Românesc”

Romsilva sub egida Federației Ecvestre Române, va organiza în weekend-ul (17-19 Mai 2024) la Herghelia …