sâmbătă , 13 aprilie 2024
Home / Actualitate / Consilierii locali au aprobat suplimentarea bugetului proiectului “Plătește pentru cât arunci- dotarea cu insule ecologice în municipiul Călăraşi“

Consilierii locali au aprobat suplimentarea bugetului proiectului “Plătește pentru cât arunci- dotarea cu insule ecologice în municipiul Călăraşi“

Convocați joi, 25 mai în ședință ordinară, consilierii locali au adoptat Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului total al investiției în acord cu actul adițional nr. 1 la contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul: “Plătește pentru cât arunci— dotarea cu insule ecologice în municipiul Călăraşi“.

Conform solicitării Direcției Generale PNRR – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, referitoare la contractul cu numărul C3I1B0122000160, semnat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B şi transmiterii Actului adițional de modificare a bugetului proiectului, privind majorarea costului unitar estimat pentru insulele de tip 1: Valoarea totală a finanţării nerambursabile prevăzută în contractul de finanţare nr.C3I1B0122000160, la Art.3 “Valoarea contractului de finanţare”, alin. (1), se suplimentează, având în vedere modificarea costului unitar eligibil potrivit art.1, pct. 5 din ordinul MMAP nr.890/2023, cu valoarea de 983.900,00 lei, echivalentul a 200.000 EURO, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 186.941 lei, rezultând o valoare totală a finanţării nerambursabile de 3.443.650,00, echivalentul a 700.000, 00 EURO, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 654.293,50 lei.

Bugetul total al investiţiei în acord cu actul adiţional nr.1, cu TVA este de 4.097.943,50 lei.

Pentru eficientizarea sistemului de management al deşeurilor, Municipiul Călăraşi va instala 50 insule supraterane încasetate cu containere de 1.1 metri cubi, schimbarea sistemului de colectare şi folosirea de noi tehnologii prin aplicarea la finanţare, în cadrul Subinvestiţiei I.1.B- Construirea de insule ecologice digitalizate.

Având în vedere gradul scăzut de colectare a deşeurilor municipale, a penalităţilor plătite anual pentru neîndeplinirea ţintelor de reciclare şi valorificare, Municipiul Călăraşi îşi propune accelerarea procesului de modernizare a sistemului de gestionare a deşeurilor cu accent pe colectarea separată în 5 fracţii de deşeuri, măsuri de prevenţie, reducere, reutilizare şi valorificare, în vederea conformării cu tranziţia spre economia circulară.

Proiectul cu titlul “Plătește pentru cât arunci— dotarea cu insule ecologice în municipiul Călăraşi“ este propus pentru finanţare prin apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022//C3/S/I.1.B, componenta C3-Managementul deşeurilor, Subinvestiţia I.1.B- Construire de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

AJFP Călărași a colectat, în primul trimestru al anului 2024, venituri bugetare de 360,99 milioane lei

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași a realizat în primul trimestru al anului 2024, venituri …