Home / Actualitate / Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, miercuri, 28.02.2018

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, miercuri, 28.02.2018

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

 Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia   publică locală, republicată:

DISPUNE:

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, miercuri, 28.02.2018, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 pentru Unitatea Administrativ Teritorială Călăraşi – Municipiul Călăraşi, respectiv Aparatul de specialitate al Primarului, Direcţia de Asistenţă Socială Călăraşi şi Direcţia Poliţia Locală Călăraşi.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual municipal pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2018.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Pieţe Oboare Călăraşi.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 128/23.06.2011 privind majorarea tarifelor la taxele percepute de către Serviciul Public Pieţe Oboare Călăraşi.
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 12 a Hotărârii Consiliului Local nr. 103/30.07.2013 privind aprobarea Regulamentului serviciilor de transport în regim de taxi, în regim de închiriere şi serviciului de închiriere maşini.
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei locuinţelor A.N.L., situate în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru  „Desfiinţare Corp C1, Modernizare Sală de Conferinţe P+M şi Construire Terasă Acoperită – Modificare de Temă la A.C. nr. 159/20.07.2014”, situat în municipiul Călărași, strada Plevna, nr. 174.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Lucrări de Amenajare Piaţa Unirii (Piaţa Centrală)”, situat în municipiul Călăraşi, strada Dobrogei, nr. 6, judeţul Călăraşi.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificarea subzonei funcţionale şi a indicatorilor urbanistici”, UTR 8, situat în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 10. Proiect de hotărâre privind necesitatea şi oportunitatea actualizării Planului Urbanistic General al municipiului Călăraşi şi a Regulamentului Local aferent acestuia.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unui bazar provizoriu pe o suprafaţă de 3000 mp, imobil – teren situat în municipiul Călăraşi, strada Trandafirilor, în curtea interioară a blocurilor D23 şi D25.
 12. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în Călăraşi, strada Romană, nr. 4, în suprafaţă de 173 mp, identificat cu număr cadastral 24234 şi carte funciară nr. 24234 a municipiului Călăraşi, către domnul PETRICĂ TUDOSE.
 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – teren, cotă indiviză de sub construcţie, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în Călăraşi, strada Muşeţelului, nr. 1A, bloc J55, în suprafaţă de 9,36 mp, către domnul ZICĂ FLORIAN.
 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Dan Mateescu, nr. 13, în suprafaţă 357 mp, identificat cu număr cadastral 27024 şi carte funciară nr. 27024 (T65, P-14, lot 9) a municipiului Călăraşi către domnul NICOLESCU ŞTEFAN COSMIN.
 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Vasile Culică, nr. 18, în suprafaţă de 347 mp, în favoarea domnului Gugu Aurelian Ionuţ.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Programul A.N.L., în municipiul Călăraşi.
 17.  

                                            Primar, Daniel Ştefan Drăgulin

 

Nr. 432                                                                         Vizat pentru legalitate,

    Emisă la Călăraşi,                                                         Secretarul municipiului,

Astăzi, 22.02.2018                                                        Cs. jr. Sârbu Mărgărit

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

VIDEO – Valentin Dumitru Deculescu este noul prefect al județului Călărași

Prin Hotărârea de Guvern nr. 346/2024, domnul Valentin Dumitru Deculescu a fost numit în funcția …