Home / Actualitate / ITM Călărași – acțiune de control

ITM Călărași – acțiune de control

In sãptãmâna 05 – 09.04.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: comerţ, agricultură, confecţii metalice, şcoli de şoferi, transport rutiere de mărfuri, activităţi de contractare pe baze temporare a personalului, alte domenii de activitate.

Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective:

– verificarea  respectării de către angajatori şi angajaţi  măsurile pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19;

–  identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;

– respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă;

–  eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:

– netransmiterea datelor în REVISAL în termenul legal.

– neacordarea drepturilor salariale;

– lipsa programării concediilor de odihnă /necompensarea în bani la încetarea CIM;

– neacordarea repausului săptămânal;

– neevidenţierea orelor prestate;

– necompletarea dosarelor personale;

– lipsa dovezilor de comunicare a deciziilor de incetare a activităţii şi a adeverinţelor de venit;

– negarantare în plată a salariului minim brut pe ţară (în construcţii);

– s-au constatat deficienţe privind circulaţia internă rutieră şi pietonală în unităţi;

– utilizarea echipamentului de protecţie uzat;

– planul de prevenire şi protecţie nu a fost adus la  cunoştinţa lucrătorilor;

– neaplicarea benzilor de marcaj a distanţei recomandate (1,5 m), acolo unde se lucrează cu publicul.

Rezultatul controalelor:

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã –  au verificat 31 de angajatori, 4 au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 3500 de lei. Au fost dispuse 31 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã – au efectuat 26 de controale, 18 angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 22000 de lei.  Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 33 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.

În continuare există în derulare:

– Campania naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor – cod. CAEN 41, 42, 43;

– Acţiunea de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă la transportatorii rutieri şi la beneficiarii serviciilor de transport rutier;

– Acţiunea de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecţiuni musculo-scheletice (AMS), precum şi a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora;.

– Acţiunea de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (1 – 9 lucrători);

– Acţiunea de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus;

– Acţiunea de control pentru verificarea modului  în care sunt respectate prevederile legale cu privire la activităţile cu produse de protecţie a plantelor.

Inspector Şef,

STAN IONEL

89 Total 2 Azi

About Valentin Popa

Valentin Popa
administrator Divers Media Solutions SRL

Check Also

CERCETAȚI PENTRU TRAFIC DE DROGURI

Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din București și Călărași, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – …