sâmbătă , 13 aprilie 2024
Home / Actualitate / Se schimbă contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor

Se schimbă contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 16/15.07.2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar fiscale, începând cu data de 01.08.2022, contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial,   nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei  asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Aceste prevederi nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situaţii:

  1. a) sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare;
  2. b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;
  3. c) sunt persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;
  4. d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
  5. e) realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară.

În aplicarea acestor prevederi,   angajatorul solicită documente justificative persoanelor fizice aflate în situaţiile prevăzute la punctele a,  c şi d , iar în cazul situaţiei prevăzute la  lit. e), procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor. În cazul în care contribuţia de asigurări sociale calculată la veniturile salariale realizate de către angajat   este mai mică decât contribuţia de asigurări sociale stabilită de OG 16/15.07.2022, diferenţa se suportă de către angajator în numele beneficiarului de venit.

 

Inspector Şef,

Nicolae DUMITRU

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

AJFP Călărași a colectat, în primul trimestru al anului 2024, venituri bugetare de 360,99 milioane lei

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași a realizat în primul trimestru al anului 2024, venituri …