Home / Actualitate / Sistem inteligent de management al traficului la Călărași

Sistem inteligent de management al traficului la Călărași

Primăria Municipiului Călărași continuă prezentarea proiectelor pentru care vor fi depuse aplicații în vedere finanțării, în cadrul Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile din cadrul POR 2014-2020, începând cu acest an.

 

După prezentarea proiectelor ce vizează modernizarea străzii București, dar și a centrului pietonal, proiecte ce vor fi primele depuse spre finanțare, începând cu lunile viitoare, a venit rând proiectului cu titlul „ÎMBUNĂTĂȚIREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE CĂLĂTORI ÎN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI  ȘI CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ACESTUIA PRIN CREAREA UNUI SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI ȘI MONITORIZARE VIDEO, BAZAT PE INSTRUMENTE INOVATIVE ȘI EFICIENTE”

 

Primăria Municipiului Călărași își propune să redefinească structură necesară mobilității și utilizarea ei în scopul satisfacerii necesitătilor de mobilitate ale populației din municipiu. Mobilitatea urbană definește ansamblul deplasărilor persoanelor pentru activităti cotidiene legate de muncă, activităti și/sau necesităti sociale (sănătate, învățământ, etc), cumpărături și activităti de petrecere a timpului liber înscrise într-un spațiu urban sau metropolitan.

 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, în cadrul căruia se va solicita finanțarea proiectului,  este unul din programele europene de importantă strategică pentru intervențiile în zonă mobilității urbane.

 

Prin acest proiect se va realiza un sistem inteligent de management al traficului care va face uz de echipamente moderne de comunicații pentru citirea și transmiterea periodică la distantă a unor parametrii, și care, spre deosebire de sistemele tradiționale de semaforizare care constau în fixarea timpilor de verde pentru fiecare sens de mers în funcție de măsurători de trafic (timpi de verde care răman constanți pe o perioadă foarte lungă de timp), va lua în calcul valorile de trafic auto precum și adaptarea în permanentă a tîmpilor de verde la aceste condiții. 

 

 

În final, proiectul va conduce la creșterea atractivitătii utilizării transportului public și a siguranței utilizării modurilor nemotorizate de transport, va oferi o soluție complexă pentru scăderea tîmpilor de deplasare și scăderea costurilor de transport atât în zonă privată cât și în cea publică, reducerea poluării și a consumului de energie, descongestionarea traficului precum și îmbunătățirea siguranței în trafic. 

 

Actualul sistem de semaforizare, funcțional de altfel, este amplasat în cea mai mare parte pe stradă București dar nu are o eficientă suficientă, datorită utilizării unor programe de semaforizare cu ciclu fix, neavând capacitatea de a culege date în timp real asupra volumelor de trafic existențe și de a adapta parametrii de semaforizare în consecintă.

 

Conform datelor statistice analizate, ponderea accidentelor în care sunt implicați cetăteni este mare, ceea ce conduce la necesitatea introducerii unor măsuri suplimentare prin care să fie crescută siguranță deplasării acestora. O soluție o vor reprezintă trecerile de pietoni semaforizate, cu buton, care, prin integrarea într-un sistem adaptiv de management al traficului, vor avea un efect pozitiv și asupra parametrilor generali de trafic de pe rețeaua rutieră a municipiului.

 

În viziunea de dezvoltare a municipiului este inclusă și transformarea vechiului sistem de dirijare al circulației într-un nou sistem eficient, corespunzător unui oraș modern urmând a fi executate elemente de infrastructura care să conducă la realizarea și integrarea unui sistem avansat de dirijare a circulației. 

 Intervențiile propuse prin acest proiect constau în: 

 •        sisteme de monitorizare video, mai ales în intersecții; sisteme de semnalizare și semaforizare adaptivă și sincronizată, ce pot asigură prioritizarea mijloacelor de transport în intersecțiile semnalizate/semaforizate; sisteme de localizare a vehiculelor de transport public urban și de managementul flotei (prin GPS, AVL, etc.); sisteme de informare în timp real a pasagerilor, amplasate în mijloacele de transport în comun și/sau în stațiile de transport public; amplasarea de senzori de detectare a vehiculelor; realizarea unui centru de comandă pentru managementul traficului, cu componente specifice software și hardware, prin lucrări de construcții și instalații și dotare; lucrări punctuale de reabilitare/modernizare infrastructură rutieră din zonă intersecțiilor, necesare pentru a reconfigura fluxurile de trafic corespunzătoare noilor planuri de semaforizare/management de trafic.

 

În prezent proiectul se află în etapă de pregătire, solicitarea finanțării fiind planificată pentru luna octombrie 2018. Acesta este estimat la o valoare de aproximativ 3,8 milioane de euro.

 

 

 

 

BIROUL DE PRESĂ

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Concursul Național de Dresaj și Sărituri peste obstacole ”Cupa calului de sport Românesc”

Romsilva sub egida Federației Ecvestre Române, va organiza în weekend-ul (17-19 Mai 2024) la Herghelia …