Home / Anunturi / Comunicat Primaria Calarasi / H O T A R A R E privind aprobarea evenimentului ’’Sarbatoarea Primaverii’’ ce urmeaza a se desfasura in Municipiul Calarasi

H O T A R A R E privind aprobarea evenimentului ’’Sarbatoarea Primaverii’’ ce urmeaza a se desfasura in Municipiul Calarasi

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Local în

şedinţă extraordinară

 

           Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 39, alin. 2 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:

DISPUNE:

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, miercuri, 15.02.2017, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentului ,,Sărbătoarea Primăverii” ce urmează a se desfășura în municipiul Călărași.

Primar, Drăgulin Daniel Ştefan

 Nr. 341                                                                               Vizat pentru legalitate,

 Emisă la Călăraşi                                                             Secretarul municipiului,

 Astăzi, 09.02.2017                                                             Cs. jr. Sârbu Mărgărit

 

      H O T A R A R E

privind aprobarea evenimentului ’’Sarbatoarea  Primaverii’’

ce urmeaza a se desfasura in  Municipiul Calarasi  

   Consiliul Local Municipal Calarasi, judetul Calarasi.

   Avand in vedere:

            –     expunerea de motive a Primarului municipiului Calarasi nr.4951/07.02.2017;

            –   raportul Directiei Programe si Dezvoltare Locala  si Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Calarasi nr.4953 /07.02.2017;              

             –    prevederile art. 40 alin.(1) din  Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;

    –   prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in Administratia Publica Locala;

In temeiul art. 36 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala.

H  O  T  A  R  A  S  T  E:

            Art. 1 Se aproba desfasurarea evenimentului ‚’’Sarbatoarea Primaverii’’ de catre Municipiul Calarasi,conform Anexei la prezenta;

            Art.  2 Suma alocata acestui eveniment va fi de maxim 40 mii lei ,incadrandu-se in limita legala de 1/12 din bugetul evenimentelor desfasurate de catre Municipiul Calarasi in anul 2016 ; 

            Art.  3 Primarul municipiului Calarasi , Directia Programe si Dezvoltare locala si  Directia Economica din cadrul Primariei municipiului Calarasi ,vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

            Secretarul municipiului Calarasi va lua masuri pentru comunicarea prezentei hotarari celor interesati.

INITIATOR:

P R I M A R,    Drăgulin  Daniel Ștefan

Nr.        din          2017                                                                           Vizat,,

Adoptata la Calarasi                                                                 Secretarul municipiului,

                                                                                                       Sarbu Margarit

 

Primaria Municipiului Calarasi                                 Se aproba,           

Directia Programe si Dezvoltare Locala

Directia Economica                                                      PRIMAR

NR.4953/07.02.2017                                       Daniel Stefan Dragulin

   

RAPORT

       Pentru ca inceputul acestei primaveri sa-l  poata transforma in sarbatoare , municipiul Calarasi si-a propus ca acest eveniment , cu un buget la nivelul celui din anul precedent,respectiv 40 mii lei, sa se desfasoare in acelasi cadru festiv, competitiv si atractiv ca si la celelalte trei editii anterioare. Spectacolul a devenit deja traditional in municipiul nostru, si atat elevii, cadrele didactice ,cat si parintii asteapta cu nerabdare desfasurarea lui. Dovada interesului o reprezinta insusi numarul de 300-350 de elevi participanti, in fiecare an, la acest eveniment.

   Avand in vedere faptul ca Legea bugetului de stat pe anul 2017 nu a fost adoptata      

cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare bugetele anului precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.

In bugetul propriu al municipiului pe  anul 2016, pentru desfasurarea diverselor evenimente din cursul anului,a fost alocata suma de 798 mii lei,din care 41 mii lei pentru ’’ Sarbatoarea primaverii’’.

    Tinand cont de prevederile art. 40 ,alin(1) din  Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare si anume ’’Dacă legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare bugetele anului precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent’’ si in baza baza prevederilor art.42 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local Calarasi si cele prezentate mai sus, va rugam sa analizati si sa dispuneti.

       

    Director ,                                 Director,                                           Director,

 Valentina NAE                       Luminita TRIFU                                  Nelu PAPZI

 

Primaria Municipiului Calarasi                                                  

 Nr.4951/07.02.2017                              

EXPUNERE DE MOTIVE    

     

      Pentru ca inceputul acestei primaveri sa-l  poata transforma in sarbatoare , municipiul Calarasi si-a propus ca acest eveniment , cu un buget la nivelul celui din anul precedent,respectiv 40 mii lei, sa se desfasoare in acelasi cadru festiv, competitiv si atractiv ca si la celelalte trei editii anterioare. Spectacolul a devenit deja traditional in municipiul nostru, si atat elevii, cadrele didactice ,cat si parintii asteapta cu nerabdare desfasurarea lui. Dovada interesului o reprezinta insusi numarul de 300-350 de elevi participanti, in fiecare an, la acest eveniment.

   Avand in vedere faptul ca Legea bugetului de stat pe anul 2017 nu a fost adoptata     

cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare bugetele anului precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.

In bugetul propriu al municipiului pe  anul 2016, pentru desfasurarea diverselor evenimente din cursul anului,a fost alocata suma de 798 mii lei,din care 41 mii lei pentru ’’ Sarbatoarea primaverii’’.

    Tinand cont de prevederile art. 40 ,alin(1) din  Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare si anume ’’Dacă legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare bugetele anului precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent’’ si in baza baza prevederilor art.42 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local Calarasi si cele prezentate mai sus, va rugam sa analizati si sa dispuneti.

                            PRIMAR,

                              DANIEL ȘTEFAN  DRĂGULIN

 

                                                                                             Anexa la HCL nr.

 

 

SARBATOAREA PRIMAVERII

 

editia a IV-a, martie 2017

 

        BUGETARE ESTIMATIVA

A ACTIVITATILOR  EVENIMENTULUI

 

 

 • locul de desfasurare: sala de spectacole BARBU STIRBEI din cadrul Centrului Cultural Judetean;
 • spectacolul va fi realizat cu participarea unitatilor de invatamant din municipiul Calarasi, in baza parteneriatului existent intre Primaria Municipiului Calarasi si Inspectoratul Scolar Judetean Calarasi;
 • numar de elevi estimat: 350 din maxim 22 unitati de invatamant;
 • spectacolul  se va desfasura in sistem competitiv, cu acordarea de premii in urma votului spectatorilor;
 • evenimentul se va organiza sub forma unei povesti, cu participarea actorilor profesionisti in domeniul teatrului pentru copii (actori, costume, decoruri, materiale consumabile, etc);
 • estimare de materiale necesare in suma totala, inclusiv TVA de 40.000 lei, dupa cum umreaza::

   

  • afise, diplome de participare, cartonase pentru votul in public: 4.000 lei;
  • aranjamente flori naturale: 2.000 lei;
  • premii acordate fiecarei unitati de invatamant participante: 12.500 lei;
  • tricouri inscriptionate acordate participantilor: 5.000 lei;
  • 1 premiu de popularitate (mascota, etc.) desemnat de public: 1.000 lei;
  • mascote mici (pentru fiecare participant): 4.500 lei;
  • servicii de spectacol si teatru: 10.000 lei;
  • alte costuri: 1.000 lei.

 

cu posibilitatea modificarilor intre linii dar cu incadrare in suma totala aprobata.

 

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

ANEXA 11 la metodologie   Anunţ public privind decizia etapei de încadrare   Primăria Municipiului …

Anunturi


Canalul Divers Media

Comentarii recente

  Arhive