Home / Anunturi / Comunicat Primaria Calarasi / ÎN ATENȚIA SOLICITANȚILOR DE TEREN PENTRU TINERI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALĂ CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.15/2003

ÎN ATENȚIA SOLICITANȚILOR DE TEREN PENTRU TINERI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALĂ CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.15/2003

  Comisia  constituită în baza H.C.L nr. 94 din 28.07.2016 aduce la cunoștința tinerilor care au dosare depuse pentru obținerea unui teren în vederea construirii de locuințe proprietate  personală în baza prevederilor Legii nr. 15/2003 că se pot prezenta la Biroul Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Călărași până la data de 07.06.2017, cu următoarele acte justificative  enumerate mai jos, în vederea completării dosarelor personale prin care au solicitat atribuirea unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală în suprafață de până în 300 m.p..

Actele justificative sunt :

  • copie de pe cartea de identitate a solicitantului + a soțului(soției),
  • copie de pe certificatul de căsătorie
  • copie  certificate de naștere ale copiilor,
  • copii după actele de studii ale solicitantului
  • declarație notarială  (inclusiv a soțului/soției), în care se menționează ca nu deține sau nu a deținut în proprietate o locuință sau teren destinat construirii unei locuințe, atât in localitatea în care solicită atribuirea, cât și în alte localități.
  • declarația notarială a părinților solicitantului că nu dețin sau că nu au deținut în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în suprafață mai mare de 500 mp în mediul urban și de 5.000 mp rural, indiferent de localitatea în care este situat în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.
  • Schița cu evidențierea suprafețelor cu domiciliul stabil al solicitantului și familiei acestuia, întocmită de o persoană autorizată.

Documentele vor  fi  luate în considerare la analizarea și întocmirea listelor de prioritate și repartizare a loturilor.

           În cazul în care nu se vor completa dosarele, comisia va lua în considerare la analiză doar vechimea cererii.

 Dosarele necompletate în termenul de mai sus vor rămâne în evidența comisiei până la soluționare.

           

 

 

 

PREȘEDINTE

 COMISIA DE EVALUARE,

 

                                                            Coman Dragoș Florin

About Valentin Popa

administrator - Divers Media Solutions SRL

Check Also

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

ANEXA 11 la metodologie   Anunţ public privind decizia etapei de încadrare   Primăria Municipiului …

Eroare RSS: WP HTTP Error: Nu a fost furnizat un URL valid.

Sport

Anunturi

Buletin de presa I.P.J. Calarasi


Find us on Facebook

Canalul Divers Media

Comentarii recente

Arhive